Annuncio Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Sprzedam sprawdzoną konsolidację - zobacz

Nessuna immagine disponibile
Sprzedam książkę czym podpisać sprawozdanie finansowe jest Rachunek zysków i strat za rok 2019 – zawartość i postać, Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019, Zestawienie przemian w kapitale własnym 2019, Rachunek przepływów pieniężnych 2019, Sprawozdanie z aktywności 2019, Deklaracja kontynuowania działalności 2019, Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego dodatkowo odroczonego za rok 2019, Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – reguły ujmowania, Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.

Offerta:

Contatto: Olivier, Warszawa, tel. 6260838970, email: solivier_d1604@o2.pl
Data aggiunta: 14-12-2019