Annuncio Sprzedam nowy kodeks karny

Sprzedam nowy kodeks karny

Nessuna immagine disponibile
Kodeks postępowania karnego. Strona prezentuje w sposób wszechstronny bieżący twórczość doktryny i judykatury. Ponadto zważa aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących: artykułów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości także składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników dodatkowo przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym, czynności procesowych, dowodów, środków przymusu, postępowania przygotowawczego, postępowania przed pierwsza instancją, postępowania dowodowego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, kosztów procesu, postępowania w kwestiach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Offerta:

Contatto: Michalina, Siemianowice Śląskie, tel. 6626334173, email: mmichalinaz1509@poczta.pl
Data aggiunta: 30-05-2020