Annuncio Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Nessuna immagine disponibile
Polecamy nasza firmę. Naszą pracę opieramy na wyjątkowej na rynku lektura przygotowana poprzez doświadczonych specjalistów, którzy w detalach i wyczerpująco omawiają zagadnienia złączone z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego również według kanonów MSR/MSSF, jakże i ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości. Autorzy wybitnie szczegółowo charakteryzują obszary tematyczne związane z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, pod kątem wyceny, prezentacji i koniecznych ujawnień w sprawozdaniu finansowym, wymaganych na gruncie zarówno polskich, w jaki sposób i międzynarodowych regulacji bilansowych. Liczne przykłady w rzeczowe i zadania z rozwiązaniami, wynikające zarówno z treści standardów, jak i wykładni wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, pomogą każdemu księgowemu w prawidłowym zamknięciu roku. Zapraszamy do kontaktu

Offerta:

Contatto: Kinga, Jastrzębie-Zdrój, tel. 7807850119, email: gkinga_r1636@poczta.pl
Data aggiunta: 27-01-2020