Annuncio Sporządzę upadłość spółki

Sporządzę upadłość spółki

Nessuna immagine disponibile
Liczba upadłości konsumenckich wzrosła w takim przypadku niemal czterokrotnie w stosunku do całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania oryginalnych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł również miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych artykułów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono z okładem 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem na rzecz banków, firm windykacyjnych dodatkowo wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przyjęty poprzez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym obszarze zmienia kształt upadłości konsumenckiej także w zakresie przesłanek, jakim sposobem i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza z okładem 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a z drugiej strony nowelizuje szereg artykułów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest wyrażenie omowne z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszelakich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do trybunałów po wejściu w życie nowych artykułów praktyczne, ujawnione w toku stosowania oryginalnych przepisów, niespójności, niejasności śmiałych regulacji wspólnie z propozycjami ich rozwiązania.

Offerta:

  • ile trwa upadłość spółki - http://oddk.dokumentacjapracownicza.pl/upadlosc-spolki/prawnienia-wierzycieli-w-toku-postepowania-w-tym-ogol-zagadnien.html
Contatto: Klaudia, Nowy Sącz, tel. 7177241181, email: klaudia_r747@onet.pl
Data aggiunta: 01-04-2020