Annuncio Sporządzę apelacją za Ciebie

Sporządzę apelacją za Ciebie

Nessuna immagine disponibile
W naszej stronie położono nacisk na reprezentacja przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone zostały rozmyślania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednak zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Oczywiste jest bowiem, że wiedza teoretyczna jest niezbędna każdemu prawnikowi, w tym zarówno praktykom. By lecz zawarte w podręczniku informacje okazały się użyteczne muszą one zostać właściwie wyselekcjonowane dodatkowo przejrzyście przekazane. Strona www skierowany jest szczególnie do studentów studiów prawniczych. Z powodzeniem jednak może służyć zarówno jako pomoc do nauki podstaw procesu karnego na innych kierunkach studiów. Opracowanie może wyjść również pomocne na rzecz absolwentów studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminu na aplikacje prawnicze, jakim sposobem i aplikantów w trakcie ich nauki. Ufamy, że sięgną po nie podobnie inne osoby, które z racji swojego zawodu innymi słowy zainteresowań chcą uzyskać wiedzę dotyczącą polskiego prawa karnego procesowego

Offerta:

Contatto: Dorian, Skierniewice, tel. 7164768744, email: dorian.1958@gazeta.pl
Data aggiunta: 02-03-2020