Annuncio Spółka w lkwidacji - pomożemy

Spółka w lkwidacji - pomożemy

Nessuna immagine disponibile
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Offerta:

Contatto: Jakub, Starogard Gdański, tel. 5940679174, email: bjakub-z1532@gmail.com
Data aggiunta: 12-04-2020