Annuncio Posiadam do sprzedania - zobacz

Posiadam do sprzedania - zobacz

Nessuna immagine disponibile
Do sprzedaży omawiane na stronie www będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki sposób by sprowadzić jego wady i wydobyć z niego jak najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej informacji teoretycznej, niezachwianie akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny siła zostanie położony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na przeróżnych poziomach zarządzania), w jaki sposób zarówno na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one w jaki sposób największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej znajomości na praktycznych przykładach. Wprowadzenie wyobrażenie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można wdrożyć obok budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, inicjatywa narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, przedsięwzięcie narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny także wewnętrzny (definicja, myśl narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, przedsięwzięcie narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu także powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Offerta:

Contatto: Pola, Łódź, tel. 5594590488, email: pola.g775@gazeta.pl
Data aggiunta: 08-12-2019