Annuncio Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Nessuna immagine disponibile
Zapraszamy do naszej kancelarii. Sytuacja po ustaniu małżeństwa Ustanie tego typu rozdzielności może nastąpić na kilka sposobów. Należą do nich: zawarcie innej umowy małżeńskiej zmieniającej ustrój majątkowy, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, ogłoszenie upadłości jednego z małżonków, separacja orzeczona poprzez sąd rozwód. Wszystkie te sytuacje aktualizują opcja wyrównania dorobków, czyli wzrostu wartości majątku jedno małżonka po zawarciu umowy majątkowej. Żeby ustalić, jaki jest dzieło danego małżonka bierze się pod uwagę wartość majątku w dniu ustanowienia rozdzielności i w dniu ustania tego ustroju. Należy pamiętać, że na rzecz swojej ważności ta umowa majątkowa wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego! To konstrukcja, która została zaczerpnięta z niemieckiego systemu prawnego. Badając jej użyteczne zastosowanie może ona sprawdzić się doskonale w sytuacji, jak jedność z małżonków pracował, a drugi opiekował się dzieckiem czyli prowadzeniem domu.

Offerta:

Contatto: Eryk, Świdnica, tel. 7904889723, email: geryk-1191@tlen.pl
Data aggiunta: 14-03-2020