Annuncio Jak wypisać wniosek o użytkowanie wieczyste

Jak wypisać wniosek o użytkowanie wieczyste

Nessuna immagine disponibile
Strona www do ustawy o księgach wieczystych i hipotece został ustawiony z myślą o praktykach tj. radcach prawnych, adwokatach, sędziach, prawnikach w firmach połączonych z branżą nieruchomości czyli z instytucjami finansowymi, organach rejestrowych, instytucjach finansowych, a również osobach fizycznych, jakie w obrocie prywatnym i aktywności gospodarczej używają wartości swoich nieruchomości pod zabezpieczenie. Strona www ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz artykułów połączonych zawiera omówienie kodeksów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Książka zawiera wyczerpujące wyrażenie omowne wszystkich artykułów ustawy. Napisana jest przez pragmatyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. Ponadto komentarz mieści istotne akty prawne warunkujące funkcjonowanie zabezpieczeń na nieruchomości przy ich powstawaniu, zmianach, egzekucji, z uwzględnieniem formy, funkcji notariatu i specyfiki procedur bankowych. Zapraszamy

Offerta:

Contatto: Kaja, Krosno, tel. 5040825692, email: ikaja-r574@o2.pl
Data aggiunta: 07-04-2020