Annuncio Do sprzedania mam nowe komentarze

Do sprzedania mam nowe komentarze

Nessuna immagine disponibile
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest przede wszystkim dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – mecenasów i radców prawnych także na rzecz notariuszy i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych także studentów, a również dla osób poszukujących informacji odnośnie do postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego także niektórych innych ustaw. Nowelizacja ze względu na swoją obszerność i obszar ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się przede wszystkim do szerokich zmian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym szczególnie niezmiernie istotnych zmian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a także licznych przemian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Offerta:

Contatto: Stanisław, Piekary Śląskie, tel. 6947876970, email: wstanisław.1083@gmail.com
Data aggiunta: 24-12-2019